Kohrek
Link
Nintendo

Info

Position:Power
Average Time:1:53:18
Best Time:1:32:59
Average Time (co-op):1:38:05
Best Time (co-op):1:37:12
Matches
Week 1 Win Kohrek 1:32:59 vs Mystik 1:36:16
Week 4 Win Acktheboker, Kohrek 1:42:05, 1:38:59 vs fearagent, Oneup 1:43:27, 1:45:51
Week 4 Win Acktheboker, Kohrek 1:38:50, 1:37:12 vs fearagent, Oneup 1:48:54, 1:48:38
Week 5 Win Kohrek 2:02:14 vs P-Train DNF
Week 6 Loss Kohrek 1:56:57 vs Megawott 1:44:27
Division Finals Loss Kohrek 1:43:21 vs SailorNep 1:32:45
Finals Loss Kohrek 1:59:14 vs Hitsuyan1337 1:42:23
Finals Loss Kohrek 2:05:03 vs thalane 2:00:25

Info

Position:Wisdom
Average Time:1:37:47
Best Time:1:12:36
Average Time (co-op):1:37:07
Best Time (co-op):1:30:37
Matches
Week 2 Win Kohrek 1:41:07 vs Professor Renderer 2:13:37
Week 4 Win Kohrek 1:39:23 vs Eudaimonistic DNF
Week 5 Win Kohrek 2:05:08 vs SirLinkalot DNF
Week 6 Win Acktheboker, Kohrek 1:04:42 vs Marcnificent, Qirn 1:07:32
Week 6 Win Jem, Kohrek 1:00:00 vs WaltherIV, Qirn 1:02:12
Week 7 Win Acktheboker, Kohrek 1:37:50, 1:43:37 vs ddemolisher, Skeeter 1:41:00, 1:50:30
Week 7 Win Acktheboker, Kohrek 1:30:15, 1:30:37 vs ddemolisher, Skeeter 1:31:03, 1:33:47
Division Finals Win Kohrek 1:30:45 vs NilssonAlex92 DNF
Conference Semi-Finals Loss Kohrek 1:12:36 vs Frostbite3030 1:10:36
Conference Semi-Finals Loss Kohrek DNF vs Jet082 1:59:41

Info

Position:Courage
Average Time:1:18:35
Best Time:1:18:35
Average Time (co-op):1:32:02
Best Time (co-op):1:22:11
Matches
Week 1 Win Acktheboker, Kohrek 1:25:16, 1:25:59 vs humbugh, recitador 1:33:53, 1:39:40
Week 1 Win Acktheboker, Kohrek 1:26:17, 1:22:11 vs humbugh, recitador 1:32:36, 1:30:42
Week 3 Loss Kohrek 1:18:35 vs tstew14 1:18:13
Week 4 Win Jem, Kohrek 1:02:16 vs WillardJBradley, inthenameofDT 1:03:53
Week 4 Loss Acktheboker, Kohrek 0:50:57 vs inthenameofDT, WillardJBradley 0:50:49
Week 6 Loss Kohrek DNF vs Osse101 1:48:15
Week 7 Win Acktheboker, Kohrek 1:40:43, 1:47:58 vs Fantallis, Locke DNF, DNF